acs-translations
anne-catharina söderberg
creative language competence

Home   |   Historik   |   Arbetsområden   |   Priser   |   Kontakt


VAD ÖVERSÄTTER JAG?


När man översätter måste man ge sig i kast med det oöversättliga, först då upptäcker man den främmande nationen och det främmande språket.”
 
J. W. von Goethe (1749-1832)

_____________

Varje översättare har en individuell kompetensprofil. Under årens lopp har jag framför allt samlat erfarenhet och fördjupat mina specialkunskaper på följande områden:
juridik, medicin, medicinteknik, vit- och brunvaror, programvara, turism och konst.

Jag har även mångårig erfarenhet av översättning av företagspresentationer, affärskorrespondens, mässmaterial, reklam och webbsidor.

Eftersom jag har kompetens att bestyrka översättningar hör översättning av person- och vigselbevis, betyg, arbetsintyg och andra handlingar till mina rutinarbeten.

De flesta av mina svenska översättningar granskas med avseende på
innehåll och språkriktighet av en korrekturläsare som också har svenska som modersmål. Alla mina översättningar till tyska korrekturläses av en professionell tysk korrekturläsare.