acs-translations
anne-catharina söderberg
creative language competence

Home   |   Historik   |   Arbetsområden   |   Priser   |   Kontakt

HUR ALLT BÖRJADE


Att översätta är som att spela ett musikstycke: Man måste naturligtvis spela som det står - efter noterna- men tolkningen står man själv för.
Niels Brunse

_____________

Det började med fascinationen för språken! Efter studentexamen och yrkesutbildning i Sverige flyttade jag till Tyskland och arbetade ett par år på olika tyska företag med anknytning till Sverige. Här kom jag i kontakt med konsten att översätta och nästa steg blev en examen som auktoriserad översättare på industri- och handelskammaren i Düsseldorf.

Jag jobbar nu sedan mer än 20 år tillbaka på heltid med översättningar och uteslutande med språkriktningarna tyska/svenska och svenska/tyska. Min ambition att göra översättningar som ingen uppfattar som sådana har varit min ledstjärna under alla år.

Språkens subtila värld utövar en stark fascination på mig och eftersom jag känner mig lika hemma i båda kulturerna har jag en djupare förståelse för sammanhang och nyanser.