acs-translations
anne-catharina söderberg
creative language competence

Home   |   Historik   |   Arbetsområden   |   Priser   |   Kontakt


KAN EN ÖVERSÄTTNING BLI FÖR DYR?


”Översättare är kulturens dragdjur.”
 Aleksandr Pusjkin (1799-1837
)

_____________

Absolut. En bra översättning behöver inte kosta en förmögenhet. En rutinerad översättare är insatt i sina specialområden och har tillgång till referensmaterial. Dagens översättningsminnen underlättar dessutom arbetet på det tidsmässiga planet och säkrar kvaliteten på översättningarna.

Men det finns översättningar som blir alldeles för dyra på ett annat sätt. När budskapet inte når fram, när den rätta tonen inte återges, när grammatik, ordval eller ortografi inte stämmer, då betalar kunden ett högt pris för sin översättning.

Kreativ språkkompetens, mångårig erfarenhet, hög tillgänglighet, förstklassig service och korta leveranstider ingår i mina priser.
Kostnadsförslag är naturligtvis också gratis.